Om Ældrerådet:

Ældrerådet er et lovbestemt folkevalgt råd, hvis opgave det er, at rådgive kommunalbesty-
relsen i sager der har betydning for Lejre Kommunes ældre borgere.

Ældrerådet arbejder også med politiker, bl.a. inden for områderne sundhed, kvalitetsstandarder, trafik, boliger og kultur samt med kommunens budgetter.

Disse opgaver foregår oftest bag kulisserne – derfor er Ældrerådets arbejde måske ikke altid så synligt.
Ældrerådet er repræsenteret i følgegruppen omkring bygningen af de nye demensboliger ved Ammershøjparken

Ældrerådet i Lejre Kommune har 7 medlemmer, som alle er valgt for en fireårig periode
Herunder ses Ældrerådet som er valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021

Kirsten Kornval
Formand

Per  Nørgaard

Bjarne Bang Christensen
Næstformand og Sekretær

Jeanette Dæhnfeldt

Kurt Erik Larsen

Leif Blom

 

 

Per Frandsen

Kontakt

Til et enkel medlemmer af Ældrerådet: Klik på billedet.
T
il hele Ældrerådet: Klik på "Post til Ældrerådet"

Ældrerådet arbejder for, at du kan leve et trygt og aktivt seniorliv.
Kommunalbestyrelsen skal, i henhold til Retssikkerhedslovens § 30,  høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.