Om Ældrerådet:

Ældrerådet er et lovbestemt folkevalgt råd hvis opgave det er, at rådgive kommunalbestyrelsen i sager, der har betydning for Lejre Kommunes ældre borgere.

Ældrerådet arbejder også med politikker, bl.a. inden for områderne sundhed, kvalitetsstandarder, trafik, boliger og kultur, samt med kommunens budgetter.

Disse opgaver foregår oftest bag kulisserne – derfor er Ældrerådets arbejde måske ikke altid så synligt.

Ældrerådet er repræsenteret i "interessant-gruppen" omkring bygningen af de nye pleje og demensboliger i Lejre Kommune.

Ældrerådet i Lejre Kommune har 7 medlemmer, som alle er valgt for en fireårig periode.
Herunder ses Ældrerådet, som er valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Kirsten Kornval
Formand

Per  Nørgaard

Bjarne Bang Christensen
Næstformand og Sekretær

Jeanette Dæhnfeldt

Kurt Erik Larsen

Kasserer

 

Leif Blom

Webbmaster

 

 

Per Frandsen

Regionsråd

Kontakt

Til et enkelt medlem af Ældrerådet: Klik på billedet.
T
il hele Ældrerådet: Klik på "Post til Ældrerådet".

Ældrerådet arbejder for, at du kan leve et trygt og aktivt seniorliv.
Kommunalbestyrelsen skal, i henhold til Retssikkerhedslovens § 30,  høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.