Høringssvar

Høringssvar:

2019

Januar:

Ingen

Februar:

2019 02 18 Revideret kvalitetsstandard vedrørende længerevarende botilbud.

Marts:

2019 02 21 Socialtilsyn Øst-Uanmeldt tilsyn på plejecentrene.

2019 02 21 Socialtilsyn Øst – anmeldt tilsyn i tre hjemmeplejegrupper. 

April:

2019 04 04 Kvalitetsstandard om midlertidige botilbud

Maj:

Juni:

 

 

2019 06 26 kvalitetsstandarder

Juli:

August:

2019 08 30 Risikobaseret tilsyn Bøgebakken

September:

Oktober:

2019 10 10 revurdering af vedtagne svarfrister i.f.b.t. retsikkerhedsloven

2019 10 17 Magtanvendelse

November:

December:

2018

Januar:

Februar:

Marts:

2018 03 28 Sygeplejen Ammershøj.

April:

Maj:

2018 05 12 Supplement foreslag til forebyggende hjemmebesøg

2018 05 15 Høringssvar revision  § 113 a og b serviceloven

2018 05 22 Årsrapport Socialtilsyn Øst 2017

2018 05 22 kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg  

2018 05 22 Ankerstyrelsen behandling af klager

2018 05 22 forebyggende hjemmebesøg

Juni:

2018 06 21 Årsrapport 2017 for de sundhedsfaglige grunduddannelser

Juli:

2018 07 31 Akutfunktionen

2018 07 31 Forebyggende Hjemmebesøg

August:

2018 08 19 årsrapport om frivillighed 2017: ”Liv og glæde på Plejecentrene”.

September:

2018 09 18 Høringssvar ang. Årsrapport Demens 2017. 

2018 09 28  Høringssvar vedr. stomihjælpemidler

2018 09 23 Høringssvar budget 2019-2022 

Oktober:

2018 10 22 Ændring af værdighedspolitik – Pårørende.

2018 10 23 Udmøntning af værdighedsmidlerne 2019

November:

2018 11 22 Høringssvar kvalitetsstandard § 113 

2018 11 26 Høringssvar vedtægter bruger – pårørenderåd plejecentrene 

2018 11 29 Høringssvar fremtidens sociale tilbud.

December:

2018 12 19 Høringssvar om Magtanvendelse 2016-2017

2018 12 19 Høringssvar om socialpædagogisk støtte 


Høringssvar 2017

Januar:

2017 01 19 – Lukning af Her og Nu Service

Februar:

2017 02 22 – Støtte til køb af bil
2017 02 22 – De sundhedsfaglige grunduddannelser – Årsrapport 2016
2017 02 22 – Demensindsatsen – Årsrapport 2016
2017 02 22 – Erhvervet hjerneskade – Årsrapport 2016
2017 02 22 – De forebyggende hjemmebesøg – Årsrapport 2016
2017 02 22 – Forflytningsstrategi og Velfærdsteknologi – Årsrapport 2016
2017 02 22 – Frivillighed på plejecentrene – Årsrapport 2016

Marts:

April:

2017 04 26 – Alarm- og pejlesystemer
2017 04 26 – Revas, Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken
2017 04 26 – Revas, Uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter
2017 04 26 – Udbud af madservice
2017 04 26 – Revas, tilsyn på plejecentrene – Årsrapport 2016

Maj:

Juni:

2017 06 26 – Revas Årsrapport, frit valg
2017 06 26 – Årsrapport, Klippekortordningen 2016
2017 06 26 – Ankestyrelsens behandling af klager over Lejre Kommune, 2016
2017 06 26 – Genoptræning, 2017

Juli:

August:

September:

2017 09 04 – Genudbud af stomi- og inkontinenshjælpemidler
2017 09 06 – KLK analyse af det specialiserede voksenområde
2017 09 06 – Lejre Kommunes handicappolitik
2017 09 06 – Kvalitetsstandard – De forebyggende hjemmebesøg
2017 09 21 – Lejre Kommunes budget 2018 – 2021
2017 09 27 – Igangværende udbud af bleer

Oktober:

2017 10 10 – Fremtidens sociale tilbud – Det sociale voksenområde
2017 10 25 – Værdighedspuljen 2018

November:

2017 11 25 – Flexhandicapkørsel

December:

2017 12 15 – Prisindhentning vedrørende katetre


Høringssvar 2016

Januar:

2016 01 20 – Personlig pleje og praktisk hjælp, Serviceloven § 83
2016 01 20 – Sygeplejestandard-nr.-4-Terminal-pleje
2016 01 20 – REVAS tilsyn på Ammershøjparken 2015

Februar:

2016 02 02 – Kvalitetsstd: Bassintræning jfr.- servicelovens § 86
2016 02 02 – Kvalitetsstd: Bassintræning jfr. Sundhedsloven § 140
2016 02 02 – Høringssvar: Værdighedspuljen

Marts:

2016 03 02 – Kvalitetsstandard – Nødkald
2016 03 30 – Plejebolig § 192a
2016 03 30 – Ældre- og handicapbolig § 54

April:

2016 04 07 – Magtanvendelse 2014 og 2015
2016 04 20 – Lejre Kommunes Værdighedspolitik

Maj:
2016 05 04 – Genoptræning efter Sundhedsloven § 140
2016 05 04 – Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven § 140a
2016 05 04 – Genoptræning efter Serviceloven § 86
2016 05 27 – Brugerstyret-Personlig-Assistance-BPA-Lov-om-social-service-§-95
2016 05 27 – Forebyggende-hjemmebesøg
2016 05 27 – Udmøntning-rest-værdighedspulje

Juni:

Juli:

August:
2016 08 10 – Ny kvalitetsstandard, Sygeplejeartikler
2016 08 10 – Kvalitetsstandard – Pasning af nærtstående med handikap
2016 08 10 – Ny kvalitetsstandard, Pasning af døende
2016 08 10 – Kvalitetsstandard –  Genbrugelige hjælpemidler

September:
2016 09 21 – Lejre Kommunes budget 2017
2016 09 04 – Kravspecifikationer, udbud praktisk hjælp
2016 09 14 – Proces for anvendelse af midler i værdighedspuljen

Oktober:

November:
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Benskinner og fodskinner
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Brystproteser
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Diabetesartikler
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Halskrave- og nakkestøtte
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Inkontinens, bleer
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Inkontinens, Kateter og tilbehør
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Kompressionsstrømper til ben – arme og hænder
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Paryk
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Skulder-, albue-, håndleds-, og håndbandage
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Stomiartikler
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Støttekorset
2016 11 21 – Kvalitetsstandard, Armproteser og benproteser

December:

Høringssvar 2015

Januar:

2015 01 12 – Biblioteks- og Arkivplan 2015 – 2018
2015 01 22 – Subdhedsstyrelsens tilsyn 2014, Bøgebakken
2015 01 22 – Udbudsmateriale vedr. befordring – Lukket kørsel

Februar:

2015 02 22 Høringssvar – Årsrapport 2014- Demensområdet 2015 02 22 – Sundhedsstyrelsens tilsyn, Ammershøjparken

Marts:

2015 03 10 – Årsrapport, Forebyggende hjemmebesøg 2014

April:

2015 04 25 – Kvalitetsstandard, Klippekort for svage Ældre

Maj:
Juni:

2015 06 19 – REVAS tilsyn på Bøgebakken

2015 03 19 – REVAS tilsyn på Hvalsø Ældrecenter

Juli:
August:

2015 08 20 – REVAS – Genfremsendt rapport vedr. Hvalsø Ældrecenter

2015 08 28 – Sundhedsstyrelsens tilsyn på Hvalsø Ældrecenter

September:

2015 09 07 – Kvalitetsstandard: Omsorgstandpleje

2015 09 07 – Kvalitetsstandard: Specialtandpleje

2015 09 07 – Kvalitetsstandard: Koordination af indsatser for ny-hjerneskadede

2015 09 22 – Budgetforslag 2016 – 2019

Oktober:
November:
December:

Høringssvar 2014

Januar:

2014 01 28 Høringssvar – Ældremilliarden   2013

Februar:

2014 02 13 Høringssvar – Årsrapport 2013- Demensområdet

2014 02 12 Høringssvar – Kravspecifikationer Genbrugelige hjælpemidler

2014 02 12 Høringssvar – REVAS Tlisynsrapport, Ammershøjparken

April:

2014 04 06 Høringssvar – Evalueringsrapport, Sygeplejeklinikker

2014 04 06 Høringssvar – Redegørelse for magtanvendelse 2013

2014 04 18 Høringssvar – Årsrapport, Forebyggende hjemmebesøg 2013

Maj:

2014 05 22 Høringssvar – Revision af leverandørkontrakt, personlig pleje

2014 05 22 Høringssvar – Demenspolitik 2014

2014 05 22 Høringssvar – Kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg

Juli:

2014 07 27 Høringssvar – REVAS-Tlisynsrapport-Hvalsø-Plejecenter-maj-2014

2014 07 27 Høringssvar – Sagsbehandlingsfrister 2014

2014 07 30 Høringssvar – Evaluering af velfærdsteknologiske hjælpemidler

August:

2014 08 22 Høringssvar – REVAS Tlisynsrapport, Bøgebakken maj 2014

2014 08 22 Høringssvar – Fordeling af Ældremilliarden 2015

2014 08 28 Høringssvar -Sundhedsaftaler 2014 – 2018

September:

2014 09 19 Høringssvar – Budgetforslag 2015 – 2018

Oktober:

2014 10 24 Høringssvar – REVAS Tlisynsrapport Ammershøjparken august 2014

November:

December:

2014 12 18 Høringssvar – REVAS-Tlisynsrapport-Hvalsø-Plejecenter

Marts 2010

Høringssvar – Kollektiv trafik